Οι online κατάλογοι, είναι τεράστιες πλατφόρμες που χωρίζονται σε κατηγορίες και υπό-κατηγορίες και περιλαμβάνουν συνήθως υψηλής ποιότητας websites. Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να καταχωρήσετε το website σας σε ένα κατάλογο, είναι ουσιαστικά δύο:

1. Δημιουργείτε μία link popularity λίστα, η οποία αποτελείται από websites τα οποία περιλαμβάνουν το link του site σας στις σελίδες τους. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η λίστα, τόσο υψηλότερα θα καταταχτεί το site σας, από τις μηχανές αναζήτησης. Για περισσότερα δείτε link popularity

2. Δημιουργείτε μία επιπλέον ροή επισκεπτών οι οποίοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο κατάλογο για να βρουν πληροφορίες ή προϊόντα και υπηρεσίες.

Κάποιοι κατάλογοι σας επιτρέπουν να καταχωρήσετε το site σας δωρεάν και άλλοι επί πληρωμή. Άλλοι σας επιτρέπουν να καταχωρήσετε το site σας δωρεάν, με την προϋπόθεση να επιστρέψετε το link, μέσα από το site σας. Τέλος υπάρχουν και κάποιοι που απαιτούν να πληρώσετε το αντίτιμο εγγραφής, είτε η αίτησή σας γίνει δεκτή, είτε απορριφτεί.

Ο τρόπος καταχώρησης μιας ιστοσελίδας σε έναν κατάλογο, είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο θα καταχωρήσετε το website σας , σε μία μηχανή αναζήτησης. Αυτό συμβαίνει επειδή στις μηχανές αναζήτησης θα καταχωρηθείτε αυτόματα, ενώ στους καταλόγους ο ανθρώπινος παράγοντας θα κρίνει αν θα σας δεχτεί ή απορρίψει ο συγκεκριμένος κατάλογος.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

Στην αρχή κάνετε την αίτηση καταχώρησης σε έναν κατάλογο και στην συνέχεια κάποιος θα μελετήσει την αίτησή σας, θα επισκεφτεί το website σας και θα αποφασίσει για το αν η ιστοσελίδα σας τηρεί τα κριτήρια καταχώρησης ή όχι. Έτσι θα αποφασίσει αν θα δεχτεί ή θα απορρίψει την αίτησή σας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες καταχώρησης πριν καταχωρήσετε το site σας. Αν η αίτησή σας απορριφτεί, θα πρέπει να περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα για να ξαναπροσπαθήσετε.

Γενικές συμβουλές καταχώρησης

• Προσπαθήστε να καταχωρήσετε την ιστοσελίδα σας στην πιο σχετική κατηγορία που είναι διαθέσιμη

• Πρέπει να έχετε οπωσδήποτε το δικό σας domain

• Σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε broken links, φωτογραφίες που δεν ανοίγουν κλπ

• Πρέπει να έχετε ένα link επικοινωνίας σε εμφανή σημείο

Ελληνικοί κατάλογοι

Οι Ελληνικοί κατάλογοι είναι σχετικά ελαστικοί στις καταχωρήσεις τους. Γενικά δεν έχω ακούσει να για κάποιο website που έχει κοπεί από Ελληνικό κατάλογο, σε αντίθεση με τους καταλόγους του εξωτερικού που είναι πολύ αυστηροί.

Λίστα Ελληνικών Καταλόγων

Μπορείτε να βρείτε τους περισσότερους online καταλόγους στην ιστοσελίδα: http://www.starfish.gr/node/56

Κατάλογοι Εξωτερικού

Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε μία επιχείρηση στην Αγγλική γλώσσα, πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσετε να καταχωρήσετε το website σας στους καταλόγους που ακολουθούν:

Yahoo! Directory

Open Directory

Πριν κάνετε οτιδήποτε είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε τα επόμενα άρθρα, καθώς περιέχουν πολύτιμες οδηγίες για την σωστή καταχώρηση του site σας στο Yahoo! Directory και στο Open Directory.

Οδηγίες για το Yahoo!

Οδηγίες για το Open Directory

Αν κάνετε μία έρευνα σε μία μηχανή αναζήτησης εισάγοντας τη βασική λέξη-κλειδι του website σας και τη λέξη-κλειδι “directory” (keyword + directory), θα βρείτε αρκετούς καταλόγους. Προσπαθήστε να καταχωρήσετε το site σας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους.