Πρόσφατα η Google αποφάσισε να κόψει τις διαφημίσεις που πρόβαλε στα δεξιά των αποτελεσμάτων αναζήτησης και να διατηρήσει μόνο έξι θέσεις.

Τρεις θέσεις πάνω από τα οργανικά αποτελέσματα και άλλες τρεις μετά από τα οργανικά αποτελέσματα.

google-adwords2

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή;

Νομίζω πως είναι νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Εκ πρώτης όψεως αυτή η κίνηση αυξάνει τον ανταγωνισμός και κατά επέκταση το κόστος, από την στιγμή που οι διαφημιστικές θέσεις στην πρώτη σελίδα μειώνονται σε έξι.

Επαναλαμβάνω όμως πως είναι νωρίς για να έχουμε πλήρη εικόνα για τον αντίκτυπο που θα έχει η μείωση των θέσεων για τις διαφημιστικές καμπάνιες.

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα…