Το Viral Marketing σαν μέσο προώθησης ιστοσελίδων

Το viral marketing αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία εφαρμόζεται από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, άλλοτε αποτελεσματικά και άλλοτε όχι.Με πολύ απλά λόγια μπορούμε να
by George Tampakas