Όταν θέλετε να εμφανίσετε κάποιο χρώμα σε μία ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας HTML έχετε 2 επιλογές. Η πρώτη είναι να δώσετε την RGB color value και η δεύτερη την hex value στον κώδικα.

Όλα τα χρώματα είναι προσμίξεις των βασικών τριών χρωμάτων. Του κόκκινου, του πράσινου και του μπλε. Η RGB value (Red, Green, Blue), δηλώνει πόση ποσότητα από κάθε χρώμα χρησιμοποιείται, για μία συγκεκριμένη απόχρωση.

Η ποσότητα του χρώματος μετριέται σε μία κλίμακα από το 0 μέχρι το 255. Για παράδειγμα το κόκκινο χρώμα σε RGB value, εκφράζεται ως (255,0,0) ή σαν #FF0000, που είναι η hex value του χρώματος.

Κάθε χρώμα ή απόχρωση αντιστοιχεί σε μία hex value. Ακολουθεί ένας hex color generator που δίνει τις RGB και hex color values όλων των πιθανών αποχρώσεων, καθώς και τα χρώματα που ταιριάζουν σε κάθε απόχρωση.

Αν θέλετε βοήθεια με το HTML επισκεφτείτε την σελίδα, free html tutorial.

Όπως μπορείτε να δείτε από τον hex color generator, τα χρώματα που ταιριάζουν με το αρχικό που επιλέξατε, θα σας δώσουν μια πολύ καλή ένδειξη για το ποια χρώματα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, για να δημιουργήσετε μία ελκυστική στην όψη ιστοσελίδα.