Τα plugins που περιγράφονται στο video:

  • Akismet
  • All in one SEO pack
  • SEO friendly images
  • Sexy Bookmarks
  • Tweetmeme Retweet Button
  • Google XML Sitemaps
  • Ultimate Google Analytics
  • WP Contact Form
  • Broken Link Checker
  • Feedburner