Οι native ads είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στο internet marketing. Αποδίδουν πολύ καλύτερα από τις παραδοσιακές διαφημίσεις. Το video περιγράφει το πως να τις αξιοποιήσεις σωστά