Νέο project για εμάς το Ηλμάκω που εμπορεύεται ηλεκτρολογικό υλικό.

Ο πελάτης μας προσέγγισε για να βελτιώσουμε την κατάταξη της ιστοσελίδας στην Google.

Η κατάταξη μέχρι στιγμής δεν είναι αυτή που θέλει και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να τον βοηθήσουμε.

Θα επανέλθω με νεότερα για το project.