• Μιχάλης Δρίτσας <span itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Person"> <span style="display:none;"><a rel="author" name="comment_author" itemprop="name" href="" title="author">Μιχάλης Δρίτσας</a></span></span>

    Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες

  • Παναγιώτης <span itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/Person"> <span style="display:none;"><a rel="author" name="comment_author" itemprop="name" href="" title="author">Παναγιώτης</a></span></span>

    Συγχαρητήρια για όλα. Το δωρεάν hosting που προσφέρει η Google με το Googlesites πως σου φαίνεται;; Επίσης πως σου φαίνεται το Googlesites σαν σχεδιαστικό πρόγραμμα;;

    Να είσαι καλά!